Osoby funkcyjne

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

mgr Marek Olczyk - dyrektor

Beata Dawidzińska - główna księgowa
                                 odpowiedzialna za finanse szkoły

Kamila Dąbkowska - sekretarz szkoły
                                 odpowiedzialna za prawidłowe  funkcjonowanie sekretariatu szkoły, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz prowadzenie spraw kadrowych.