Rejestry

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM W CZERWIEŃSKU

 1. Rejestr pracowników zatrudnionych i zwolnionych.
 2. Rejestr czasu pracy
 3. Rejestr nieobecności pracowników
 4. Rejestr badań lekarskich pracowników
 5. Rejestr podejrzeń o choroby zawodowe
 6. Rejestr wypadków w pracy uczniów i pracowników
 7. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 8. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 9. Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów
 10. Rejestr uczniów – księga uczniów
 11. Rejestr urlopów
 12. Rejestr wydanych świadectw
 13. Rejestr posiadanych zasobów archiwalnych
 14. Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły
 15. Rejestr protokołów Rad Pedagogicznych
 16. Rejestr emerytów i rencistów
 17. Dziennik wpływu i wypływu korespondencji
 18. Rejestr odzieży ochronnej dla pracowników
 19. Rejestr szkoleń BHP
 20. Rejestr znaczków pocztowych
 21. Rejestr ewidencji finansowo-księgowej RR przy LO
 22. Rejestr delegacji